Luxury Living

คอนโดเหนือระดับ ที่สุดแห่งการออกแบบพิเศษ
สำหรับคนเมืองด้วยแนวคิด Luxury Living
- ดูวีดีโอ -

Luxury Living

คอนโดเหนือระดับ ที่สุดแห่งการออกแบบพิเศษสำหรับคนเมืองด้วยแนวคิด
Luxury Living ในตัวของ Lobby ที่ถูกออกแบบให้บ่งบองถึงความเป็นตัวคุณ
ด้วยความ Premium ผสมผสานแนวคิดระหว่างโรงแรมและคอนโดเข้าด้วยกัน
ภายใต้แนวคิด Luxury Living
- ดูภาพเพิ่มเติม -

Luxury Function

จัดวางพื้นที่ใช้สอยได้อย่างลงตัว ห้องมีให้เลือกหลากหลายสไตล์
การจัดวางตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย
การจัดห้องอย่างเป็นสัดส่วนคำนีงถึง ทิศทางลม และ ครัวแยกส่วน
- ดูภาพเพิ่มเติม -

Luxury Private

ความประทับใจแรกเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อจิตใจ ของผู้อยู่อาศัย ซึ่งโครงการ DECO ARTE’
ได้สรรค์สร้างบรรยากาศการอยู่อาศัยภายในโครงการ ให้แตกต่างไปจากเดิมด้วยการ ตกแต่งที่ดูอบอุ่น แฝงไปด้วยรสนิยม ‘Lobby Area’
ก็จะเป็นบรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งที่ให้ความเป็นส่วนตัวขึ้นมา พร้อมจัดสรรแบ่งพื้นที่เป็นมุมต่างๆ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานทุกรูปแบบ

Luxury Living

ครบครันกับ The ultimate in life ที่แวดล้อมไปด้วยสถานที่สำคัญ อาทิ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงเรียน เชื่อมโยงชีวิตเมืองให้ง่ายขึ้นด้วยรถไฟฟ้า เพียง 300 เมตร จากสถานีแบริ่ง
- ติดต่อ -